2.04. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

W tym roku kolory kampanii to różowy i niebieski. Jeszcze do niedawna uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców (diagnozowany był u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt) - dlatego kolorem-symbolem autyzmu został niebieski. Tymczasem najnowsze badania pokazują, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn i kobiet. Diagnozy stworzone na kanwie badań, w których dominowali autystyczni chłopcy, nie uwzględniają różnic płci. Dlatego tak ważne jest, aby dostosować proces diagnozy do potrzeb dziewcząt i kobiet. Stąd symboliczna zmiana kolorów i dodanie koloru różowego.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.