Uczelniany Rzecznik Zaufania

Zgłoszenie do URZ

Zgłoszeń do Uczelnianego Rzecznika Zaufania należy dokonywać za pośrednictwem poczty
e-mail: bisou.urz@pw.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem (22) 234 17 58.