Dzień Dostępnej Politechniki - relacja

Podczas Dnia Dostępnej Politechniki mogliście wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach oraz doświadczyć trudności z jakimi codziennie zmagają się osoby z niepełnosprawnościami, m.in: 

Prorektor ds. Studenckich na torze przeszkód na wózku inwalidzkim
Źródło: BKiP PW
 • warsztaty z pokonywania przeszkód na wózku inwalidzkim, 
 • jazdy na wózku inwalidzkim przy użyciu dostawki elektrycznej, 
 • zamawianie przekąsek w polskim języku migowym, 
 • czytanie i pisanie w symulatorach wad wzroku,
 • poruszanie się w kombinezonie symulującym starość, 
 • nauka alfabetu Lorma.

Dziękujemy też wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej inicjatywy, w szczególności: 

 • naszej koleżance Małgorzacie Żbikowskiej (SON BiSOU), za ogromne serce, wkład, zaangażowanie i chęć szerzenia idei dostępności w PW, 
 • pracownikom Centrum Projektowania Uniwersalnego PW, którzy opowiedzieli o idei przyświecającej powstaniu Centrum, pokazali ciekawe dostawki elektryczne do wózków inwalidzkich (które powstają na Wydziale SIMR), a także dające do myślenia symulatory wad wzroku i starości;
 • pracownikom PW uczącym się PJM (z Wydziału SIMR, MINI, Biblioteki Głównej) za dzielne przekazywanie tajników tego języka członkom naszej społeczności;
 • studentom z koła naukowego SmartCity za przedstawienie swojej aplikacji LIFT ułatwiającej korzystanie z metra osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi;
 • studentom z koła naukowego Inżynierii Komunikacyjnej za uczestniczenie w warsztatach pokonywania toru przeszkód – dzięki Wam wszyscy czuli się bezpiecznie;  
 • wspaniałym dziewczynom z Centrum Współpracy Międzynarodowej, z Programu Erasmus+, które przybliżały zasady wymian międzynarodowych, z których mogą korzystać również studenci i pracownicy z niepełnosprawnością;
 • naszej studentce Annie Berent z Wydziału EITI, która zaprosiła nas do świata swoich podróży, wystawę jej zdjęć możecie oglądać do 12.02.2023 w Wypożyczalni Studenckiej w Bibliotece Głównej;
 • Fundacji Avalon, która użyczyła nam swoje przeszkody będące częścią toru do pokonania na wózku inwalidzkim;
 • pracownikom Biura Komunikacji i Promocji za pomoc w promocji, gadżety dla najodważniejszych i super zdjęcia, które możecie oglądać na głównej stronie PW

Wiemy, że nie wszystkie inicjatywy na rzecz dostępności udało nam się przedstawić, ale wierzymy, że będzie to początek cyklicznego wydarzenia w Politechnice Warszawskiej.

Ten dzień pozostanie długo w naszej pamięci! Dziękujemy!