Dla kandydatów

Zapewniamy:

  • spotkanie z pracownikami Sekcji i rozmowę na temat potrzebnego wsparcia przed rozpoczęciem nauki
  • możliwość indywidualnej konsultacji podczas Dni Otwartych na PW
  • zapoznanie się z przestrzenią kampusu i wybranego budynku wydziałowego przed rozpoczęciem roku akademickiego

                                                                                                                                                                                                                                   

We provide:

  • a meeting with Section staff and a discussion about the support you need before you start your studies
  • the possibility of individual consultations during Open Days at WUT
  • getting acquainted with the space of the campus and a selected faculty building before the start of the academic year