SAVOIR- VIVRE

Jak się zachować wobec osoby z niepełnosprawnością, którą spotykamy na uczelni? Oto kilka dobrych rad.

  1. Bądź otwarty, nie każda niepełnosprawność jest widoczna. To, że student nie jeździ na wózku, nie ma białej laski czy aparatu słuchowego nie oznacza, że nie zmaga się z żadnym problemem, czy chorobą przewlekłą.
  2. Poświęć uwagę – słuchaj i dostrzegaj nietypowe zachowania. Studenci doświadczający kryzysów zdrowia psychicznego (depresja, nerwice, schizofrenia, zaburzenia odżywiania) potrzebują wsparcia i zrozumienia. Jeśli zaniepokoi Cię czyjeś zachowanie, porozmawiaj z tą osobą bez oceniania, wskaż możliwość uzyskania pomocy, np. bezpłatne dyżury psychologa w PW.
  3. Nie szufladkuj – każdy człowiek jest inny i wymaga indywidualnego traktowania. Osoby ze spektrum autyzmu mają trudności w rozpoczęciu i podtrzymywaniu rozmowy oraz w nawiązywaniu długotrwałych relacji. Nieprawidłowy kontakt wzrokowy, mowa ciała, zbyt głośny lub cichy głos, nieodpowiedni ton wypowiedzi – nie oznaczają złych intencji.
  4. Szanuj wypożyczane książki, nie podkreślaj, nie zaznaczaj zakreślaczem, nie rób notatek na marginesie – tak zaznaczone fragmenty po zeskanowaniu mogą być nieczytelne dla programów czytających (syntezatorów mowy), z których korzystają studenci z niepełnosprawnością wzroku.
  5. Pomóż w zorientowaniu się w przestrzeni Wydziału – studenci z niepełnosprawnością na pierwszym roku mogą mieć trudności w odnalezieniu się w nowej przestrzeni.
  6. Jeśli robisz dobre notatki, udostępnij je osobie, która ma utrudniony odbiór treści na wykładach, ponieważ jest niedowidząca, niewidoma, niedosłysząca, czy głucha.
  7. Pozbądź się obojętności! – Twoje ewentualne nietaktowne zachowanie czy niezgrabność pomagania nie będą źle odebrane.
  8. Zapytaj – jeśli nie wiesz, jak się zachować. Nie bój się poprosić o instruktaż, osoby z niepełnosprawnością doskonale wiedzą, jakiej pomocy potrzebują i potrafią ją opisać.
  9. Prowadź rozmowę bezpośrednio z osobą niepełnosprawną – podczas rozmowy z osobą niepełnosprawną, np. osobą niesłyszącą zwracaj się bezpośrednio do swojego rozmówcy, a nie tłumacza języka migowego, towarzysza czy pomocnika.
  10. Zachowaj ostrożność w kontakcie fizycznym z osobą, która utraciła sprawność. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim czy korzystające z balkonika, kul do chodzenia traktują ten sprzęt jako część swojej przestrzeni. Dlatego najlepiej nie opierać się o te rzeczy i nie dotykać ich bez uprzedzenia.