Pracownicy

Kierownik 

mgr Beata Sławik-Kaczyńska

Uczelniany Rzecznik Zaufania

Zgłoszenia do URZ: bisou.urz@pw.edu.pl   

tel. wew. (22) 234 17 58
e-mail: beata.slawik@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, pok. 25 

mgr Katarzyna Lis

Specjalista ds. administracyjnych- pracownik na zastępstwo 

tel. wew. (22) 234 17 60
tel. kom: 502 373 196
e-mail: katarzyna.lis@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
pater, pok. 24

mgr Sylwia Grabek 

Starszy specjalista ds. administracyjnych
pracownik urlopowany 

dr Joanna Kuźmicz- Kubiś

Starszy specjalista ds. administracyjnych

tel. wew. (22) 234 13 21
tel. kom: 607 304 101
e-mail: joanna.kuzmicz@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
pater, pok. 26

Sekcja Psychologów

dr Joanna Szwajcowska 

Z-ca kierownika BiSOU
Psycholog

tel. kom: 667 292 021
e-mail: joanna.szwajcowska@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 6

mgr Magdalena Paszkowska

Specjalista - Psycholog
tel. kom: 609 322 834
e-mail: magdalena.paszkowska@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 8 

mgr Beata Trześniewska

Główny specjalista - Psycholog
tel. kom: 781 150 453
e-mail: beata.trzesniewska@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 10

mgr Magdalena Gałaj

Starszy referent - Psycholog
e-mail: magdalena.galaj@pw.edu.pl
tel. kom: 695 250 980

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

mgr Daria Kołata-Wiatrowicz

Specjalista - Psycholog - pracownik urlopowany
tel. kom: 691 950 089
e-mail: daria.wiatrowicz@pw.edu.pl

ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
parter, gab. 12

mgr Aneta Gajewska

Specjalista - Psycholog Filia w Płocku 
tel. kom: 691 390 095
e-mail: aneta.borowska@pw.edu.pl

Sekcja ds. Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
pok. 0.24

mgr Magdalena Tarnacka - Szymańska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1314
e-mail: magdalena.szymanska@pw.edu.pl

mgr Joanna Kłos

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: joanna.klos@pw.edu.pl

mgr Dorota Raabe

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych
tel. wew.: (22) 234 + wew: 1315
e-mail: dorota.raabe@pw.edu.pl